Coroczne przeglądy

Miesiące listopad i grudzień to czas przeglądów technicznych budynków. Przypominamy Państwu, że nie udostępnienie mieszkań do przeglądu szczelności gazu, stanu instalacji elektrycznej oraz kominiarskiego może skutkować odłączeniem mediów. Sprawdzanie stanu instalacji gazu, prądu oraz stanu kominów jest obowiązkowe. Brak pozytywnych protokołów z tych przeglądów upoważnia Zarząd do powiadomienia dostawców mediów o zaistniałym fakcie. To powoduje automatyczne zdjęcie liczników gazu i prądu.

Komentarze są wyłączone.