przegląd stanu instalacji elektrycznej

Zgodnie z zaleceniami po przeglądzie instalacji elektrycznej, wykonano modernizację zasilania budynku przy ul. Józefa. W miesiącach marzec – kwiecień zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji w kilku mieszkaniach przy ul. Bosackiej.